niedziela, 22 lutego 2015

Nie najprostsza składnia liczebnika dwa

Ostatnio pomagałem rozwikłać językowy problem mojej znajomej. Problematyczny okazał się dla niej liczebnik dwa użyty w zdaniu. Bo która forma – Waszym zdaniem – jest poprawna? Dwóch mężczyzn czy dwaj mężczyźni? Dla wyjaśnienia należy dodać, że chodzi o formę mianownika.

Jeśli idzie o rodzaj męski, to zarówno forma dwóch mężczyzn, jak i dwaj mężczyźni są poprawne, aczkolwiek to, której z tych konstrukcji użyjemy w zdaniu, warunkuje, jaką formę przyjmie orzeczenie. Oto bowiem forma dwóch mężczyzn wymaga od nas orzeczenia w rodzaju nijakim, np. Dwóch mężczyzn przyjechało. Jeśli chcemy użyć orzeczenia w rodzaju męskim, konieczne jest użycie konstrukcji dwaj mężczyźni, por. Dwaj mężczyźni przyjechali.

PS Analogicznie rzecz ma się z liczebnikami trzy (trzej mężczyźni/trzech mężczyzn), cztery (czterej mężczyźni/czterech mężczyzn) oraz oba (obaj mężczyźni/obu mężczyzn). O liczebniku oba też już co nieco pisałem. Warto sobie te wiadomości przypomnieć, dlatego odsyłam Was tu.