poniedziałek, 9 lutego 2015

„Mail” czy „mejl” – która forma jest poprawna?


Mimo że edytor podkreśla mi na czerwono wyraz mejl, zarówno ta forma, jak i mail (lub e-mail) są poprawne. Tu nawet nie tyle kwestia tego, która z tych form jest prawidłowa, uchodzi za kluczową, ile sprawa dotycząca tego, którą lepiej wybrać.

Do niedawna używałem wyłącznie konstrukcji angielskiej (mail). Pomyślałem sobie jednak, że skoro forma spolszczona (mejl) nie jest błędna, warto ją stosować i polecam to wszystkim, którzy proszą mnie w tej sprawie o radę, choć – podkreślmy – forma mail nie jest wcale błędna. Jeśli jednak mamy formę rodzimą, polską, to dlaczego nie mielibyśmy jej używać? Im częściej będziemy pisali mejl (dziś jeszcze forma rzadsza), tym szybciej wyprzemy z polszczyzny angielski odpowiednik mail