środa, 4 lutego 2015

Czy można zacząć zdanie od „A więc…”?

I można, i nie można. Wszystko zależy od tego, czy spójnik a więc użyty jest prawidłowo. A kiedy jest użyty w sposób poprawny, dowiecie się z lektury dzisiejszego wpisu.

Rozpoczęcie zdania od a więc nie jest błędem, jeżeli ów spójnik zostanie użyty zgodnie ze swoim znaczeniem, tzn. wtedy, gdy z czegoś wynika. Jest to bowiem spójnik wynikowy. A więc tutaj na przykład użycie tego spójnika jest uzasadnione, czego nie można powiedzieć o takim zdaniu: A więc ja nie lubię literatury fantasy, jeśli zdanie to pojawia się – mówiąc potocznie – ni stąd, ni zowąd, bez kontekstu.

Zatem podsumowując, nie zaczynamy zdania od spójnika a więc dla samego rozpoczęcia wypowiedzi, tym samym pokutująca szkolna teza, zgodnie z którą zdania nie wolno zaczynać od spójnika a więc (i wszystkich jemu podobnych, np. więc, zatem), jest tylko w połowie prawdziwa.