niedziela, 15 lutego 2015

Jeżeli jestem „nie w ciemię bity”, to znaczy, że jestem…?

Jest taki związek frazeologiczny, którego młody Polak może nie znać. Mowa o frazie nie w ciemię bity. Ta nieznajomość u młodych użytkowników nie wynika z niewiedzy jako takiej. Rzeczy należy się dopatrywać w tym, że związki frazeologiczne odchodzą dziś, posługując się frazeologizmem, do lamusa. A ponieważ jako polonista muszę się temu przeciwstawić, wyjaśniam, co dziś oznacza powiedzenie nie w ciemię bity.

Gdy mówimy o kimś, że jest nie w ciemię bity, myślimy, że ten ktoś jest niegłupi, zaradny. To osoba, która umie zachować się w każdej sytuacji. Owszem, możemy użyć przymiotników podanych wyżej, ale proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ubogacamy naszą wypowiedź poprzez frazeologizm nie w ciemię bity. Taka też jest podstawowa funkcja związków frazeologicznych – wzbogacanie słownictwa. Dzięki nim będziemy uchodzić w towarzystwie za osoby niezwykle elokwentne i dalej – inteligentne. Dlatego też, Mili Państwo, nie rezygnujmy z frazeologizmów, wzbogacajmy (a nie zubożajmy) naszą polską mowę.