poniedziałek, 28 kwietnia 2014

„Chłopaki” czy „chłopacy”?

Wiele osób – nie wiedzieć czemu – uważa formę chłopacy za błędną, a tymczasem jest ona poprawna. Tak samo zresztą rzecz ma się z rzeczownikiem chłopaki, którą używa się częściej. Zarówno chłopaki, jak i chłopacy są formami poprawnymi, których można używać zamiennie.

Ta rzadsza forma jest nawet, można by rzec, poprawniejsza, ponieważ semantycznie odnosi się do rodzaju męskoosobowego i takiej odmianie też się poddaje. Dlatego powiemy chłopacy poszli, chłopacy napisali, chłopacy zrobili. Rzeczownik chłopaki, choć określa dokładnie to samo, tj. grupę co najmniej dwóch chłopaków, zachowuje się tak jak rzeczowniki niemęskoosobowe, czyli na przykład dzieciaki, ptaki czy wręcz dziewczyny, zatem powiemy: Chłopaki poszły, chłopaki napisały, chłopaki zrobiły.

Istnieje jeszcze nieco inna forma, ale znaczeniowo niczym się nie różni. Mowa tu o rzeczowniku chłopcy. Osobiście tę formę preferuję i polecam ją stosować (zwłaszcza w języku nieco bardziej oficjalnym), choć dwie pozostałe formy, które zostały wyżej omówione są – powtórzę raz jeszcze – poprawne.