poniedziałek, 14 kwietnia 2014

„To”, a nie „te”

Często słyszy się, jak ktoś błędnie przyporządkowuje zaimek wskazujący te do rodzaju nijakiego liczby pojedynczej, np. te zadanie, te zebranie, gdy tymczasem powinniśmy umieścić tam zaimek to.

Zaimek te odnosi się do liczby mnogiej i w dodatku rodzaju niemęskoosobowego, np. te dzieci, te kobiety, te zadania. Do rodzaju nijakiego liczby pojedynczej odnosi się wspomniany już wyżej zaimek to, np. to dziecko, to zadanie, to zebranie, to zdjęcie. Jeśli rzeczownik kończy się samogłoską -o, jest wysoce prawdopodobne, że nie popełnimy błędu, tj. wstawimy obok rzeczownika poprawny zaimek to, np. to okno, to masło, to krzesło itd. Nie ma jednak uzasadnienia dla wstawienia zaimka te przy takim rzeczowniku, jak np. szkolenie, ponieważ jest to również rzeczownik rodzaju nijakiego (podobnie jak okno czy pudełko), w związku z czym tylko zaimek to obok będzie poprawny.