czwartek, 1 maja 2014

O pisowni wyrazów z przedrostkami

Coraz częściej dostrzegam źle zapisane wyrazy z różnego rodzaju przedrostkami. I tak na przykład ostatnio spotkałem się z arcy trudną choreografią (o pisowni przedrostka arcy pisałem kilka tygodni temu, zobacz tu), z turniejem mini piłki siatkowej, z super ofertą czy ekstra promocją.  Wszystkie podane przykłady są zapisane błędnie.

Zasada o pisowni przedrostków z wyrazami pospolitymi jest jedna i niezmienna. Głosi ona, że wszystkie przedrostki (zarówno rodzime, jak i obce) piszemy łącznie z wyrazami pospolitymi i dlatego choreografia może być co najwyżej arcytrudna, odbyć się może jedynie turniej minipiłki, zaś w sklepach czy w hipermarketach można trafić tylko na superoferty czy ekstrapromocje