wtorek, 22 kwietnia 2014

Strasznie ważny głos ws. przysłówka „strasznie”

Dzisiaj opowiem Państwu o przysłówku, który zbyt często jest nadużywany w mowie i w piśmie, choć przede wszystkim w mowie. Chodzi o przysłówek strasznie i wyrazy jemu pokrewne. Jakże często można dziś usłyszeć zdania typu: (1) Strasznie mi się podobasz. (2)  Jest mi strasznie miło. Nie jest to najlepszy przysłówek, jaki w tym miejscu należałoby postawić. Kiedy można, a kiedy nie należy używać tego przysłówka?

Strasznie wskazuje, że coś wzbudza w nas strach, przerażenie i jeżeli w tym kontekście użyjemy tego wyrazu, wszystko w porządku, np. Strasznie było wejść do tego zamczyska. Co innego jeżeli ów przysłówek stosujemy, aby podkreślić intensywność czy też skalę jakiegoś zjawiska (zob. przykłady w 1. akapicie), a jest to nierzadki zabieg językowy, jaki stosują użytkownicy polszczyzny. Lepiej jednak byłoby zastąpić ten przysłówek innymi, np. (1) Bardzo mi się podobasz. (2) Jest mi niezwykle miło.

Trudno, abym wymagał od Was, byście zaprzestali używać tegoż wyrazu w kontekście omawianym wyżej, zwłaszcza że i mnie zdarza się powiedzieć raz po raz strasznie. Apeluję jednak, aby nie przesadzać ze stosowaniem przysłówka strasznie i przede wszystkim, by niwelować jego frekwencję w piśmiennictwie.