czwartek, 13 lutego 2014

Kropki w skrótach jednostek miar

Nie stawiamy kropki w skrótach oznaczających miary jednostek, choć nie kończą się one na ogół ostatnią literą (por. omawiany już raz przeze mnie temat skrótów). Oznacza to, że poprawnymi zapisami są wyłącznie formy: cm, km, g (przyznać trzeba, że w tym wypadku kropka aż błaga się o postawienie, nie należy jednak tego robić), ha, m itd.

Skoro mówimy już o skrótach, warto wiedzieć, że nie stawia się kropki również po skrótach jednostek monetarnych. Zatem tylko zapis oraz gr uznać należy za odpowiadający normie językowej.