piątek, 28 lutego 2014

Ile czy ilu?

Jaka jest różnica pomiędzy zaimkami ile i ilu? Oba znaczą to samo, lecz nie można ich stosować zamiennie. Traktuje o tym pewna, dość prosta, reguła.

Zarówno ile, jak i ilu to zaimki, które zastępują liczebniki główne z tą zasadniczą kwestią, że forma ile jest niemęskoosobowa, np.: (1) Ile kobiet było na kongresie? (2) Ile dzieci bawiło się w chowanego? Forma ilu jest męskoosobową, czyli np.: (1) Ilu kibiców było na stadionie? (2) Ilu podróżnych wysiadło z pociągu? Czyli jeśli rzeczownik jest rodzaju męskoosobowego stawiamy obok ilu, w każdym innym wypadku postawmy formę ile.