wtorek, 11 lutego 2014

Przyimek „w” w połączeniu z liczebnikiem „pół” – razem czy osobno?

Przyimek w z liczebnikiem pół daje nam dwie możliwości zapisu. Zapis rozdzielny, jak i łączny jest poprawny pod warunkiem zastosowania danego sposobu w odpowiednim kontekście.

Jeżeli wyrażenie znaczy „w połowie”, należy zastosować pisownię rozłączną, np. urwać w pół zdania, napisać kolokwium w pół godziny. Łącznie natomiast wyrażenie wpół piszemy, jeżeli znaczy ono, np. „na połowę, częściowo”: (1) Zmierzył ją wpół (w znaczeniu: w pasie). (2) Zgiął kartkę wpół. Także mając na uwadze godzinę, która odmierza nam dokładnie połowę czasu między pełnymi godzinami (np. 12:30), napiszemy: Jest wpół do trzynastej.