niedziela, 9 lutego 2014

Drodzy Magdo i Filipie, czyli o męskiej dominacji językowej

Czy nagłówek listu przybierający formę Droga Magdo i Filipie jest poprawny? Nie jest, ponieważ mamy tu do czynienia z błędem składniowym. Przymiotnik w języku polskim w połączeniu z rzeczownikiem przyjmuje zgodną z nim liczbę, rodzaj oraz przypadek (tzw. związek zgody), dlatego też ów nagłówek powinien rozpocząć się przymiotnikiem męskoosobowym drodzy, czyli: Drodzy Magdo i Filipie!, ponieważ należy uzgodnić przymiotnik z rzeczownikiem, a w tym wypadku mamy rzeczownik zbiorowy składający się z kobiety i mężczyzny.

Język polski, ku niezadowoleniu feministek, jest zdominowany przez mężczyzn. Wystarczy się przyjrzeć takiej sytuacji, którą opisuję dalej. Gdy mamy Justynę i Malwinę, powiemy: Justyna i Malwina poszły do sklepu. Jeśli do tego zestawu dołączy Bartek, powiemy: Justyna, Malwina i Bartek poszli do sklepu. Podobnie jest z formą adresatywną. Jeżeli adresujemy list tylko do Malwiny i Justyny, napiszemy: Drogie Justyno i Malwino. Jeśli do adresatów dołożymy Bartka, korzystamy z formy męskoosobowej, czyli: Drodzy Justyno, Malwino i Bartku.  

Omawiane wyżej zjawisko określa się w socjolingwistyce męską dominacją języka. Możesz przeczytać o nim nieco więcej, klikając w ten oto link.