niedziela, 10 listopada 2013

Ostrożnie z „dokładnie”!

Piszę dziś, by przestrzec Was, użytkownicy języka polskiego, przed nad wyraz częstym stosowaniem zwrotu dokładnie. Okazuje się, że lepiej zaniechać jego używania. Dlaczego?

Już nie po raz pierwszy spotkałem się z opinią językoznawczą, iż wszechobecność tego słowa jest bardzo irytująca. Wplatamy ów zwrot właściwie wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Bardzo dużo osób powie dokładnie, kiedy na przykład przyznaje komuś rację w tym, o czym mówi. Przykłady:

(1)
- Nie powinien tak jej mówić.
- Dokładnie!

(2)
- Czyżbyś nie chciała mu o tym powiedzieć?
- Dokładnie!

(3)
- Czy dobrze rozwiązałem zadanie?
- Dokładnie tak!

Skąd właściwie przyszło do nas dokładnie? Jest to nic innego jak kalka z angielskiego exactly bądź exactly yes. Nie myśląc dużo, przetłumaczyliśmy sobie te zwroty jako dokładnie, dokładnie tak i beznamiętnie rzucamy nimi na prawo i lewo. A przecież dokładnie u nas wskazuje raczej na staranność, precyzyjność, skrupulatność. O wiele lepiej będzie, gdy zamiast dokładnie użyjemy takich zwrotów, jak na przykład: tak!; oczywiście!; właśnie!; właśnie tak!; zgoda!; masz rację!; otóż to!; naturalnie!; owszem! Zupełnie inaczej prezentuje się styl naszej wypowiedzi:

(1)
- Nie powinien tak jej mówić.
- Otóż to!

(2)
- Czyżbyś nie chciała mu o tym powiedzieć?
- Właśnie!

(3)
- Czy dobrze rozwiązałem zadanie?
- Tak!