wtorek, 27 grudnia 2016

Szukamy coś czy czegoś?

Co szukasz? – czy to pytanie zadano poprawnie? Ta kwestia zafrapowała niedawno moją znajomą. Dziś piszę o tym szerzej na stronie Językowych rozważań. Rzecz nie jest skomplikowana, tym samym wywód jest dość krótki.

W powyższym zdaniu mamy do czynienia z błędem składniowym. Czasownik szukać łączy się bowiem z dopełniaczem (odpowiadającym na pytanie: kogo? czego?), nie zaś z biernikiem. Wobec powyższego poprawnie skonstruowane pytanie to: Czego szukasz?. Odpowiedzi zaś, które padną, również muszą przyjąć formę dopełniacza, por. (1) Szukam zeszytu (nie: *Szukam zeszyt); (2) Szukam marynarki (nie: *Szukam marynarkę). 

Są to ostatnie rozważania w roku 2016. Kolejne planuję za rok, dlatego proszę przyjąć życzenia noworoczne. Wszystkim czytelnikom składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w 2017 roku. Niech spełnią się Państwa marzenia i plany. Dużo dobrego!