środa, 5 sierpnia 2015

Czy wyraz IKEA się odmienia?

Źródło: Wikipedia

Zapytano mnie, czy nieodmienianie skrótowca IKEA (ang. Ingwar Komprad z Elmatryd w parafii Agunnaryd) jest poprawne. Temu zagadnieniu poświęcone będą dzisiejsze rozważania. W zakresie fleksji tego wyrazu – co ciekawe – mamy trzy możliwości. 

Pierwszy wariant to pozostawienie omawianego dziś akronimu bez odmiany. Warto zauważyć, że ta opcja zwyczajowo praktykowana jest najczęściej przez użytkowników polszczyzny z pracownikami sieci IKEA na czele. Dlatego nie braknie takich zdań, jak np. (1) Pojechałem do IKEA. (2) Mówię o IKEA. (3) Pracuję w IKEA.

Druga możliwość, jak nietrudno się domyślić, to odmiana tego zwrotu. I tu można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, z zastosowaniem łącznika, jeśli zdecydujemy się na pozostawienie wielkich liter, por. (1) Pojechałem do IKE-i. (2) Mówię o IKE-i. (3) Pracuję w IKE-i. Można też zapisywać zwrot Ikea małymi literami i wówczas łącznik jest zbyteczny. Oto przykłady: (1) Pojechałem do Ikei. (2) Mówię o Ikei. (3) Pracuję w Ikei.