poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„Ulica 17 Stycznia” – wielką czy małą literą?

Zapytano mnie o to, jakimi literami powinniśmy zapisywać nazwy miesięcy w odniesieniu do nazw ulic. Przykładowo: ul. 17 Stycznia czy ul. 17 stycznia? Który wariant jest poprawny? 

Zgodnie z regułą ortograficzną nazwy ulic piszemy wielkimi literami (wyłączając jedynie sam rzeczownik ulica, który należy zapisywać małą literą), to oznacza, że wielkich liter wymagają wszelkie wyrazy wchodzące w ich skład, np. ul. Wojska Polskiego, ul. Platanowa, ul. Dwóch Mieczy, także ul. 3 Maja. Dlatego też poprawny zapis w omawianym dziś wyrażeniu uzyskamy wówczas, jeśli człon Stycznia przybierze wielką literę, czyli ul. 17 Stycznia

Warto też wiedzieć, że owa zasada nie dotyczy spójników oraz przyimków, które w nazwie ulicy mogą się znajdować. One bowiem powinny być zapisywane małymi literami, por. ul. Jana z Kolna.