poniedziałek, 20 kwietnia 2015

O różnicy pomiędzy „sponad” a „z ponad”

Dopuszcza się pisownię sponad oraz z ponad. Oba zwroty są prawidłowe, ale tylko wtedy, gdy zostaną użyte we właściwym sobie kontekście. O tym, kiedy danego przyimka użyć, traktuje najnowszy artykuł, który polecam Państwa uwadze.

Sponad to przyimek, na który składają się ubezdźwięcznione z i przyimek ponad. Łączy się on z rzeczownikiem w dopełniaczu i określa miejsce znajdujące się nad czymś, z którego dokonuje się pewna czynność. Ma więc takie samo znaczenie jak przyimek znad, np. (1) Wyglądać sponad bramy. (2) Przyglądał mu się sponad okularów.

Jak zostało już powiedziane, możliwa jest też pisownia, w których wyrazy z oraz ponad występują obok siebie. Wówczas taki sposób zapisu sugeruje nam inne znaczenie. Najprościej rzecz ujmując, z ponad oznacza z więcej niż, np. (1) Wybrano jednego z ponad 20 kandydatów. (2) Z ponad pięciu zaproszonych gości nie przyszedł nikt.