czwartek, 16 kwietnia 2015

„Jasnozielony” – łącznie czy rozdzielnie? O pisowni przymiotników złożonych

W dzisiejszym artykule pragnę zwrócić Państwa uwagę na przymiotnik złożony jasnozielony. Łatwo dostrzec, że składa się on z dwu części, tj. z przymiotników jasny oraz zielony.

Wpis dotyczy ściślej pisowni przymiotników składających się z dwu części nierównorzędnych znaczeniowo. Oznacza to, że jeden z członów ma znaczenie główne (jest ono zawsze ulokowane w członie drugim), człon pierwszy natomiast określa bliżej to znaczenie. Widać wyraźnie, że z takim rozróżnieniem semantycznym mamy do czynienia w wypadku przymiotnika jasnozielony (znaczenie główne to zielony, które ulokowane jest w członie drugim, człon pierwszy natomiast określa nam ową zieleń, traktując ją jako jasną).

Zgodnie z zasadą ortograficzną takowe przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo zapisujemy łącznie, stąd poprawny zapis jest tylko taki: jasnozielony (czyli ‘zielony o jasnym odcieniu’). Inne przykłady to na przykład bladoczerwony (‘czerwony o bladym odcieniu’), ciemnobrązowy (‘brązowy o ciemnym odcieniu’), ale także słodkokwaśny  (‘kwaśny ze słodkim posmakiem’), wschodniopolski (dotyczący Polski wschodniej) lub przeszłomiesięczny (‘z zeszłego miesiąca’).

W wypadku ostatniego przykładu trzeba umieć określić znaczenie, bo dopuszcza się również pisownię przeszło miesięczny (w znaczeniu ‘trwający ponad miesiąc’). Podobnie rzecz ma się z takimi przymiotnikami, jak przeszłotygodniowy (‘z zeszłego tygodnia’) i przeszło tygodniowy (‘trwający ponad tydzień’) itp. Tutaj pisownia uzależniona jest od znaczenia.