sobota, 25 kwietnia 2015

Jaka jest różnica pomiędzy absolwentem a abiturientem?

Poruszane dziś zagadnienie znacznie nawiązuje do wczorajszych uroczystości, które odbywały się w liceach i technikach – mowa o zakończeniu zajęć w klasach maturalnych. Choć nie dla wszystkich pojęcia, które są przedmiotem dzisiejszych rozważań, są różne, to jednak jest pomiędzy nimi znaczna różnica.

Oba wyrazy – zarówno absolwent, jak i abiturient – wiążą się z zakończeniem jakiegoś kursu, szkolenia. Absolwentem nazywamy każdego, kto zakończył jakiś kurs, np. szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę wyższą, kurs doszkalający itp.

Celowo pominąłem szkoły średnie, ponieważ do osoby, która kończy ten typ szkół, bardziej pasuje wyraz abiturient. Zgodnie bowiem z definicją rzeczownik ten odnosi się do osoby, która kończy szkołę średnią, tym samym zostaje dopuszczona do egzaminu dojrzałości, które w tym roku rozpoczną się w dniu 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego.

Jeżeli wśród moich czytelników są jacyś tegoroczni abiturienci, składam im życzenia powodzenia na egzaminach.