środa, 22 kwietnia 2015

„Kasza manna” i jej odmiana

Ostatnimi czasy zajmuję się często rzeczownikami, które sprawiają kłopot w deklinacji. Dziś nie będzie inaczej, a wpis dotyczyć będzie odmiany rzeczownika kasza manna.

Problem w wypadku omawianego dziś wyrazu wynika z tego, że człon manna traktowany jest jako przydawka, w związku z czym wiele użytkowników języka polskiego odmienia go w sposób, jaki następuje: kasza manna, kaszy mannej, kasze mannej itp. To błąd, ponieważ wyraz manna odmienia się zgodnie z deklinacją rzeczownikową.

Skoro zatem człon manna jest rzeczownikiem, powinien się odmieniać jak rzeczownik (a nie jak przymiotnik) i tak w rzeczy samej jest. Dlatego też, Mili Czytelnicy, należy odmieniać te zwroty w taki oto sposób:

M. kasza manna
D. kaszy manny
C. kaszy mannie
B. kaszę mannę
N. kaszą manną
Ms. kaszy mannie
W. kaszo manno

Łatwo zapamiętać sposób odmiany rzeczownika „manna”, jeśli porównamy go do takich wyrazów, jak panna lub wanna.

PS Można również mówić i pisać wyłącznie manna, ponieważ to nic innego jak rodzaj kaszy.