sobota, 21 czerwca 2014

Pracować „na kasie”

Często można usłyszeć, że ktoś pracuje na kasie. Mamy wówczas na myśli kasę w hipermarkecie. Okazuje się jednak, że taka konstrukcja jest błędem językowym.

Przyimek na ma wiele funkcji. Określa nam np. kierunek i miejsce. Oto przykłady: (1) Spędzam wakacje na wschodzie kraju. (2) Na spotkaniu wiele się działo. (3) Jestem na deptaku. Określa nam również jakąś powierzchnię, np. Odpoczywam na balkonie.

W wypadku kasy nie możemy jednak mówić o powierzchni jako takiej. Mówiąc „kasa”, mamy na myśli raczej pomieszczenie albo stanowisko, dlatego też poprawnie użytym przyimkiem w tym wypadku będzie przyimek w lub przy, czyli możemy pracować wyłącznie w kasie albo przy kasie, choć powszechniejszą jest niestety konstrukcja z przyimkiem na (zobacz tutaj albo tu), która – przypomnijmy – jest błędna, dlatego pracujmy tylko w lub przy kasie.