niedziela, 1 czerwca 2014

Nie najgorszy czy nienajgorszy?

Która forma przymiotnika najgorszy jest poprawna z partykułą nie? Łączna czy rozdzielna? Wyłącznie ta druga, czyli nie najgorszy. Wszystko w myśl bardzo prostej zasady ortograficznej.

Zgodnie z zasadą przymiotniki z „nie” piszemy razem, o ile ów przymiotnik jest w stopniu równym, np. niezły, niepoprawny, nieciekawy, niegłupi. Jeśli jednak wskazane obok przymiotniki poddamy stopniowaniu, poprawny zapis tych przymiotników z partykułą nie to ten oddzielny, np. niezły  nie gorszy  nie najgorszy, niegłupi  nie głupszy  nie najgłupszy.

Oczywiście – o tym też już z pewnością pisałem – jeśli mamy do czynienia z ewidentnym zaprzeczeniem, stosujemy pisownię oddzielną partykuły nie z przymiotnikami nawet w stopniu równym, np. Nie zły to był człowiek, lecz samotny