wtorek, 3 czerwca 2014

Ponieważ na początku zdania

Zwrócono mi uwagę, że niepoprawnie zbudowałem niedawno zdanie, gdyż zacząłem owo zdanie od spójnika ponieważ. Dajmy na to takie oto przykładowe zdanie: Ponieważ jestem w tym tygodniu na konferencji, konsultacje będą odwołane. Czy zdanie to zbudowane zostało w sposób niewłaściwy? Ależ nie!

Zdanie, które przed kilkoma sekundami odczytaliście, jest jak najbardziej poprawne. Owszem, częściej ten spójnik ponieważ pojawia się na drugiej pozycji po zdaniu nadrzędnym, gdyż z definicji wprowadza on zdanie podrzędne, np. Konsultacje w tym tygodniu będą odwołane, ponieważ jestem na konferencji, ale twierdzenie, że umieszczenie zdania podrzędnego na początku jest niepoprawne, to błąd. Często bowiem w takiej sytuacji nadawca chce skupić uwagę odbiorcy nie na przyczynie, ale na skutku. Można wysnuć tezę, że w powyższym zdaniu podmiotowi zależy bardziej na tym, aby przekazać informację o odwołanych konsultacjach, a nie o tym, że będzie on na konferencji.

Sytuacja, kiedy ponieważ na początku jest błędem, następuje jedynie w takiej oto sytuacji komunikacyjnej:
-        Dlaczego nie nauczyłeś się na sprawdzian?
-        Ponieważ nie miałem notatek, nie mogłem się nauczyć.

To zdanie jest niepoprawne komunikacyjnie, dlatego tutaj, jak najbardziej, można mówić o błędzie składniowym.