sobota, 25 stycznia 2014

Ever!

Wiadomo, że język angielski wpływa na współczesną polszczyznę i to w dodatku bardzo mocno. Udowodnię to Państwu za pomocą jednego tylko słowa. Tym słowem jest, co widać już w temacie, ever

Ever
 słyszy się niemal codziennie i to niekoniecznie wśród Anglików czy osób na co dzień posługujących się językiem angielskim. Oto przykładowe wypowiedzi: (1) To najlepsza nauczycielka ever. (2) Najgorszy dzień w życiu ever. (3) Najwspanialszy skok Kamila Stocha ever. Wygląda to strasznie i komicznie zarazem, nie mówiąc już o brzmieniu. 

Jak widać w przytoczonych przeze mnie przykładach, wyrazem ever można zastąpić wiele wyrażeń polskich. Mówimy ever, by nie powiedzieć jaką kiedykolwiek miałem (przykład nr 1), ze wszystkich skoków (przykład nr 3). Co tam będę się gimnastykował, gdy mogę postawić ever i tyle w temacie. Może on zastąpić prawie wszystko. Uwypukla tylko niestety jedną charakterystyczną cechę osoby, która takiego wyrazu używa: nieumiejętność budowania zdania, a co za tym idzie – brak inteligencji.