sobota, 20 maja 2017

„Weszedł”/„zeszedł” – czy tak można?

Sporo osób mówi, że ktoś zeszedł skądś albo ktoś weszedł gdzieś. Czy tego typu formy są poprawne?

Oba zapisane wyżej czasowniki są niepoprawne. Formą wzorcową i jedynie możliwą są wszedł i zszedł. Używamy przecież postaci wszedłem, zszedłem, a nie *weszedłem, *zeszedłem, jak powinniśmy mówić, gdyby formy *weszedł, *zeszedł były poprawne.

Błąd ten ma – jak się wydaje – podobny charakter do bardzo popularnego *poszłem powstałego przez analogię do żeńskiego poszłam. Kobiety mówią weszłam, zeszłam i chyba stąd są męskie *zeszedłem albo *zeszłem, *weszedłem albo *weszłem. Przypominam – obie te pary są błędne, poprawne formy to tylko zszedłem i wszedłem.