poniedziałek, 8 maja 2017

Przymiotnik od rzeczownika „reggae”

W dzisiejszych rozważaniach moje zainteresowanie budzi wyraz reggae. Dla niewtajemniczonych warto dodać, że to styl w muzyce rockowej, łączący elementy jamajskiej muzyki ludowej z rytmami soulu i bluesa, a także utwór w takim stylu. Pytanie, które stawiam, brzmi: jak poprawnie zbudować przymiotnik od tego rzeczownika?

O dziwo, tego odrzeczownikowego przymiotnika nie notują słowniki papierowe (ani Wielki słownik poprawnej polszczyzny, ani Wielki słownik ortograficzny). Co ciekawe, odnajdziemy go natomiast w  internetowym Słowniku gramatycznym języka polskiego. Jak widać, przymiotnik od rzeczownika reggae to reggaeowy [czyt. regowy].