niedziela, 14 maja 2017

Jak się nazywają mieszkańcy Indii?

Dzisiejsze rozważania odnoszą się do obywateli Indii, czyli państwa położonego w Azji Południowej. Jak ich nazywamy?

Wbrew temu, co się wielu osobom może skojarzyć, nie są to Indianie. Tym wyrazem określamy bowiem rdzennych mieszkańców Ameryki. Obywateli Indii nazywa się najczęściej Hindusami. Ewentualnie możemy również posłużyć się formą Indus, choć jest ona rzadsza. Gdy zaś chcemy postawić na oryginalność (zachowując jednocześnie poprawność słowotwórczą), możemy nazywać obywateli tego państwa Indyjczykami.