środa, 17 maja 2017

Interpunkcja a emotikony

Pani Agata zapytała niedawno o to, jak mają się zasady interpunkcyjne do pojawiających się w tekstach emotikonów – stawiamy kropki, przecinki bądź inne znaki przed tymi obrazkami, za nimi czy może z nich rezygnujemy? Byłem zaskoczony, że nie opisałem jeszcze tego zagadnienia na Językowych rozważaniach, stanowisko w tej sprawie mam bowiem wypracowane już od dawna.

W tej kwestii nie można się powołać na zasady interpunkcyjne, gdyż takowych nie ma. To z kolei pozwala nam stosować emotikony w zdaniu dość swobodnie. Dopuszcza się zatem znaki interpunkcyjne w pobliżu emotikonów (por. Ale dziś ładna pogoda 😃. Oby jutro też tak było!), jak i rezygnację z nich (Ale dziś ładna pogoda 😃 Oby jutro też tak było!). Sam nie stosuję znaków interpunkcyjnych, jeśli używam tych obrazków (wyjątek robię dla pytajnika), traktując emotikony jako właśnie swoiste znaki interpunkcyjne.

Warto jednak pamiętać, że sam emotikon (nie: emotikona!) zarezerwowany jest raczej dla tekstów nieoficjalnych, swobodniejszych. W pismach oficjalnych nie zawsze nadaje się on do wykorzystania.