wtorek, 11 kwietnia 2017

O różnicy między wyrazami „podobno” a „rzekomo”

Wbrew pozorom wyrazy rzekomo i podobno nie są ze sobą semantycznie zbliżone. Wręcz przeciwnie – każdy z nich oznacza coś zgoła innego. Przekonał się o tym pan Stanisław, który zadał mi pytanie tego dotyczące w mejlu. Dziś przekonają się pozostali czytelnicy Językowych rozważań.

Podobno to inaczej jak się zdaje, jak mówią. Prościej rzecz ujmując, używamy tego wyrazu w sytuacji, w której chcemy wyrazić niepewność co do tego, czy to, o czym mówimy, wydarzyło się naprawdę (Podobno ma talent plastyczny = nie wiem, czy rzeczywiście ten talent ma).

Rzekomo z kolei oznacza, że to, o czym jest mowa, nie istnieje w rzeczywistości, nie jest tym (takim), za kogo (za jakiego) go niektórzy uważają. Innymi słowy – mówiący, nie wiedząc, czy to, co mówi, jest prawdą – powołując się na to, co powiedział mu ktoś inny – wyraża przekonanie, że nie jest to prawdą (por. Rzekomo go widział = tak mówią, ale ja wiem, że to nieprawda).