sobota, 8 kwietnia 2017

Inicjał od imienia, którego pierwsza litera jest dwuznakiem

Jak prawidłowo tworzymy inicjały takich imion, jak Czesław, Szymon, czyli tych imion, których pierwsza litera jest dwuznakiem. Ileż to razy zdarzyło mi się przeczytać o Cz. Miłoszu. Czy taka forma inicjału od imienia Czesław jest poprawna? Otóż nie!

Zgodnie z zasadami skracania skrótowców z literowych dwuznaków rz, sz, cz (a nawet i trójznaku dzi) pozostawia się tylko pierwszą literę. To oznacza, że prawidłowe zapisy przyjmują następujące formy: S. dla imienia Szymon, Szczepan itp. oraz C. dla imion Czesław, Czesława itp. Powinno się więc pisać o C. Miłoszu. Jest to o tyle dla mnie przykre, że zapis *Cz. Miłosz spotykam bardzo często w publikacjach naukowych.

Powyższa zasada ma również zastosowanie w wypadku nazwisk (por. S dla nazwiska Szymański, D. dla nazwiska Dzieciuchowicz itp.).