niedziela, 19 lutego 2017

„W temacie” czy „na temat”?

Zwrot w temacie w ostatnim czasie bardzo się rozprzestrzenia (por. *Nie mam nic do powiedzenia w tym temacie). Jest on chyba już tak powszechny, że sam (gdyby nie cenna uwaga pewnej osoby) nie dostrzegłbym w nim niepoprawności.

O ile jeszcze w języku potocznym takie sformułowanie może sobie funkcjonować (choć nie polecam), o tyle w polszczyźnie starannej należałoby jednak unikać powyższej konstrukcji. Poprawną formą jest bowiem wyrażenie na temat. Oto przykłady użycia: dyskutować na jakiś temat (nie: *dyskutować w temacie); milczeć na jakiś temat (nie: *milczeć w jakimś temacie); napisać coś na jakiś temat (nie: *napisać coś w jakimś temacie).