czwartek, 23 lutego 2017

Jak prawidłowo odmieniać wyraz „logo”?

Dzisiejsze rozważania poświęcone są rzeczownikowi logo oznaczającego symbol graficzny np. jakiejś firmy. Czy podlega on odmianie i czy ma liczbę mnogą? Oto pytania, na które odpowiedź znajdą Państwo poniżej.

Rzeczownik logo w języku oficjalnym nie odmienia się. To oznacza, że we wszystkich przypadkach zarówno liczby pojedynczej i liczby mnogiej powinniśmy używać tylko tej jednej, niezmienionej formy (logo).

Powszechnie jednak coraz częściej zauważa się chęć odmiany omawianego dziś wyrazu. Już dziś językoznawcy dopuszczają formy typu loga, logu, log itp. na płaszczyźnie kontaktów nieoficjalnych, potocznych. Niewykluczone, że wkrótce formy te całkowicie zrównają się z zalecanym dziś jeszcze nieodmienianym logo, a w dalszej perspektywie wyprą tę formę – język nie takie rzeczy już widział. 


Wersja oficjalna
Wersja rzadsza, potoczna

l. poj.
l. mn.
l. poj.
l. mn.
M.
logo
logo
logo
loga
D.
logo
logo
loga
log
C.
logo
logo
logu
logom
B.
logo
logo
logo
loga
N.
logo
logo
logiem
logami
Ms.
logo
logo
logu
logach
W.
logo!
logo!
logo!
loga!