piątek, 6 listopada 2015

Streszczanie w trybie rozkazującym

Dzisiejsze rozważania są odpowiedzią na pytanie mojej korespondentki, której problem sprawił tryb rozkazujący od czasownika streszczać. Jak nakazać co najmniej dwu osobom streszczenie czegoś? Rzecz należy rozpatrywać w dwójnasób. 

Po pierwsze, jeśli mówimy o czasowniku streszczać, czyli słowie o aspekcie niedokonanym, tryb rozkazujący przyjmuje takie oto formy: streszczaj, niech streszcza, streszczajmy, streszczajcie (to forma, która interesuje moją rozmówczynię), niech streszczają. Gdy zaś chodzi nam o czasownik streścić, czyli słowo mające aspekt dokonany, konstrukcje trybu rozkazującego przedstawiają się następująco: streść, niech streści, streśćmy, streśćcie oraz niech streszczą.