środa, 28 stycznia 2015

„Remisja” to nie „reemisja”

Pojęcia remisja i reemisja to dwa zupełnie różne pojęcia. Każdy z nich dotyczy też innej sfery życia, dlatego należy umiejętnie rozgraniczać te wyrazy.

Remisja jest terminem odwołującym się do medycyny. Oznacza bowiem wycofanie objawów choroby, co nie znaczy, że pacjent dzięki remisji staje się zdrowy (jest to tylko czasowe wyciszenie, nierzadko jest to, mówiąc bardzo potocznie, cisza przed burzą).

Jeśli idzie zaś o reemisję, to jest to pojęcie, które składa się z dwu części. Po pierwsze, z wyrazu emisja (tj. nadanie np. jakiegoś programu radiowego lub telewizyjnego), a po drugie z cząstki re-, która oznacza ‘znów, powtórnie, ponownie’. Skoro tak, reemisja to ponowne nadanie jakiegoś programu. Tym samym widać wyraźnie, że remisja i reemisja to zupełnie dwa inne wyrazy, które nie mają ze sobą nic wspólnego.