czwartek, 15 stycznia 2015

„Chcąc nie chcąc” – uwaga interpunkcyjna

Zwrot chcąc nie chcąc znaczy ‘wbrew własnej woli, mimo woli’. Częściej używamy go w języku mówionym niż w pisanym, ale pojawia się on niekiedy w tekstach. Mnie osobiście zdarzyło się zobaczyć owo wyrażenie oddzielone przecinkami, jaki i bez przecinków. Czy któryś z tych sposobów zapisu jest błędem?

Niewątpliwie da się zauważyć w tym względzie niejednolitość. Jedni oddzielają zwrot „chcąc nie chcąc” od reszty zdania przecinkami bądź myślnikami, inni nie. I stąd różne zapisy. Ja bym jednak proponował oddzielać omawiane wyrażenie, ponieważ ma on charakter wtrącenia (por. Maciek, chcąc nie chcąc, odrobił wreszcie zadanie domowe). Fakt, że jego brak w zdaniu nie naruszyłby zbytnio sensu, w moim odczuciu powoduje, że należy oddzielić ów zwrot od reszty zdania za pomocą na przykład przecinków.