czwartek, 6 listopada 2014

Od … do …

Często widzę zapis określający ramy czasowe i nierzadko są one zapisane nieprawidłowo. Oto bowiem zdarza mi się spotkać z takim na przykład zapisem: „Petentów przyjmujemy od 10:00-13:00”.

Określić granice czasowe można w dwojaki sposób. Po pierwsze, możemy użyć przyimków od i do. Wówczas napiszemy: „Petentów przyjmujemy od 10:00 do 13:00”. Można też (i to jest drugi sposób) użyć dywizu, ale wtedy trzeba dookreślić wypowiedź, pisząc np. „Petentów przyjmujemy w godz. 10:00-13:00”. Oba sposoby są poprawne, ale łączenie ich, w taki sposób jak ma to miejsce akapit wyżej, świadczy o braku konsekwencji, a co za tym idzie – błędnym zapisie.