wtorek, 18 listopada 2014

Mieszkamy „na ulicy” czy „przy ulicy”?

W czasach szkolnych często naigrawało się z kolegi czy koleżanki, gdy na pytanie, gdzie mieszkają, mówili: „Mieszkam na ulicy Wojska Polskiego”. Padało wtedy – jakże triumfalne – że to smutne, gdy ktoś mieszka na ulicy. Ze względu właśnie na to dosłowne znaczenie wyrażenia na ulicy użytkownicy polszczyzny wolą nierzadko użyć formy przy ulicy, co nie do końca powinni czynić.

Wyrażenie przy ulicy uchodzi za bardzo oficjalne, wręcz używane wyłącznie w stylu urzędowym. W związku z tym należy mówić raczej, że mieszka się na ulicy lub że coś znajduje się na ulicy. Nie ma obaw, że popełniamy błąd, budując zdanie w ten oto sposób, dlatego proszę bez jakichkolwiek zahamowań mówić „na ulicy”.