poniedziałek, 24 listopada 2014

Jak powinno się wymawiać wyraz „jabłko”?

Fot.: Wikipedia
Dziś temat poświęcony jest fonetyce, bowiem zastanawiamy się nad tym, jak dobrze wymówić wyraz jabłko. Jest kilka możliwości, o których dzisiaj napiszę, i od razu wyjaśnię, którą należy preferować.

W użyciu są chyba trzy sposoby artykulacji rzeczownika jabłko. Pierwsza, o której chciałbym kilka słów napisać, to [japko]. Jak być może zauważacie sami, jest to najmniej staranny, ale jednocześnie najłatwiejszy w wypowiedzeniu sposób, gdyż przy takiej artykulacji narządy mowy aż tak się nie męczą. Nie oznacza to jednak, że jest to poprawne. Powiedzieć, że jest to niepoprawna wymowa, byłoby nadużyciem, niemniej uchodzi ona za potoczną, dlatego osoby, którym szczególnie zależy na poprawnej polszczyźnie, powinny się tej formy wystrzegać.

Za najbardziej poprawne uznać trzeba dwa inne sposoby wymawiania wyrazu jabłko. Można powiedzieć [japłko], gdzie głoska dźwięczna b traci dźwięczność, stając się głoską p. Można wreszcie wymówić głoskę b dźwięcznie [jabłko], aczkolwiek trzeba uważać, by nie robić tego zbyt wyraziście, zbyt poprawnie, gdyż staniemy się wówczas hiperpoprawni, a hiperpoprawność – wbrew temu, co się wydaje – nie jest poprawnością!

Pamiętajcie też, że nie należy rezygnować w starannej wymowie wyrazu jabłko z głoski ł, ale jednocześnie należy pamiętać, by przy artykulacji nie wyszło nam z tego wyrazu [jabułko]. Czyli mówimy [japłko] lub [jabłko] z „delikatnym” ł w środku.