poniedziałek, 3 listopada 2014

Miejscownik od rzeczownika „niebo”

Ostatnio byłem świadkiem, gdy pewien jegomość dokonał błędnej odmiany rzeczownika niebo w swoim publicznym wystąpieniu. Okazuje się, że nie jest to dla wszystkich najłatwiejszy pod względem deklinacji rzeczownik i dlatego spieszę dzisiaj wyjaśnić, w czym tkwi błąd.

Osoba mówiąca, o której piszę akapit wyżej, popełniła błąd, mówiąc, że wiele osób myśli o niebu. Dopełnienie w tym zdaniu przybiera formę celownika, gdy tymczasem tu potrzeba miejscownika, który ma inną konstrukcję. Jest nią forma niebie, stąd poprawne zdanie powinno wyglądać i brzmieć tak: „Wiele osób myśli o niebie”.