sobota, 22 marca 2014

Publiczność klaszcze czy klaska?

Dziś, Mili Państwo, skupimy się na zjawisku klaskania, ale oczywiście nie na klaskaniu jako takim, lecz tym w ujęciu językowym. Zastanówmy się, która forma będzie poprawna: klaskać czy klaszczeć?

Jedynie poprawną formą bezokolicznikową jest ta pierwsza, tzn. klaskać, ale jeśli idzie o koniugację, to można już odmieniać ów czasownik w dwojaki sposób. Po pierwsze, zgodnie z odmianą tzw. I grupy koniugacyjnej, czyli klaskam, klaskasz, klaska, klaskamy, klaskacie, klaskają. Można jednak odmieniać ten czasownik tak, jak odmieniają się czasowniki tzw. IX grupy koniugacyjnej. Wówczas schemat fleksyjny prezentuje się następująco: klaszczę, klaszczesz, klaszcze, klaszczemy, klaszczecie, klaszczą.

Ta druga opcja, zdaniem językoznawców, uchodzi za rzadszą. Pragnę jednak zauważyć, iż obie są równoprawne, a więc bez obaw można używać tak pierwszej, jak drugiej.