niedziela, 9 marca 2014

Prezydent miasta...

Zadano mi ciekawe pytanie, a mianowicie: która z konstrukcji jest poprawna – prezydent miasta Zielona Góra czy prezydent miasta Zielonej Góry? Zasadniczo kwestia ta do końca nie pozostaje rozstrzygnięta.

Praktyka pokazuje, że najczęściej oba człony są odmieniane: prezydent miasta Zielonej Góry, Warszawy, Poznania itd. Można jednak spotkać również formy, w której nazwa miasta pozostaje nieodmienna, tzn. w mianowniku, np.: prezydent miasta Zielona Góra, miasta Poznań itd. Rzeczownik miasto łączy się z wyrazami na ogół w związek zgody, to oznacza, że oba człony powinny być uzgadniane gramatycznie. Dlatego też ja osobiście preferuję konstrukcje typu pierwszego, czyli prezydent miasta Zielonej Góry.

Warto wiedzieć, że zarówno forma prezydent miasta Zielona Góra, jak i prezydent miasta Zielonej Góry mają raczej charakter urzędowy. W związku z tym w innego rodzaju tekstach (np. w artykule prasowym) tego typu konstrukcja może wydać się przesadnie oficjalna i dlatego proponowałbym, aby w nieoficjalnym obiegu (albo w obiegu mniej oficjalnym) zaniechać używania tego typu form i mówić po prostu prezydent Zielonej Góry, Poznania itd.