wtorek, 11 marca 2014

Pisownia z przedrostkiem „arcy-”

Acrcy- to przedrostek, który może występować z przymiotnikami, przysłówkami oraz rzeczownikami. Jak zauważyłem niedawno, nie wszyscy wiedzą, jak dane części mowy zapisywać z tym oto przedrostkiem – razem czy osobno?

Szanowni Państwo, ów przedrostek z wyrazami piszemy łącznie i to niezależnie od tego, jaką częścią mowy jest wyraz, z którym się łączy. Razem z przymiotnikami, np. arcyciekawy, razem z przysłówkami, np. arcydobrze i razem z rzeczownikami, np. arcybiskup. Wszelkie pisownie rozdzielne, z jakimi spotkacie się Państwo, to błąd.