czwartek, 21 sierpnia 2014

„W koło” czy „wkoło”?

Obie postacie są poprawne, ale są to dwie różne części mowy, a więc niosą z sobą inne znaczenie. Wkoło jest przyimkiem, zaś w koło to przysłówek.

Przyimek wkoło łączy się z rzeczownikami i mówi nam o tym, że coś znajduje się dookoła jakiegoś miejsca, np. Wkoło szkoły znajdowały się bramki uniemożliwiające wejście osób niepożądanych.

Przysłówka w koło użyjemy wtedy, gdy również coś znajduje się dookoła czegoś, dookoła własnej osi, jednak nie łączy nam się owo wyrażenie z żadnym rzeczownikiem. Oto przykład: Zosia kręciła się w koło. Można również tego przysłówka użyć, gdy chcemy podkreślić, że ktoś ciągle coś powtarza, np. W koło narzekał, że jest zmęczony.

Warto zauważyć, że synonimiczne wyrażenia, jak np. wokół czy dookoła pisane są zawsze razem niezależnie od tego, czy zostały użyte w funkcji przysłówka, czy przyimka.