wtorek, 26 sierpnia 2014

„Na pewno”, ale „naprawdę”

Łatwo zapamiętać niektóre reguły pisowni, ale czasami okazuje się, że zastosowanie teorii w praktyce wcale nie jest łatwe. Pamięć bywa po prostu zawodna. Jest takie złożenie, które sprawia szczególny kłopot użytkownikom polszczyzny. Chodzi tu o zwrot na pewno, które jak widzimy pisze się osobno.

Często, próbując zapamiętać, jak pisze się wyrażenie na pewno, zestawia się ów zwrot z wyrazem naprawdę. Odróżnia się je w ten sposób, że na pewno pisze się oddzielnie, zaś naprawdę razem. Jest nawet taka regułka, która ułatwia zapamiętanie tej zasady, o której istnieniu, przyznać muszę, nie miałem do wczoraj pojęcia. Brzmi ona właśnie tak: „na pewno pisze się na pewno oddzielnie, natomiast naprawdę piszemy naprawdę łącznie”.

Skąd się biorą powyższe dylematy? Otóż być może stąd, że na pewno i naprawdę są do siebie poniekąd podobne i pełnią w zdaniu podobną funkcję. Warto wiedzieć, że problem sprawiać może również fakt, że takie wyrażenia, jak np. zaprawdę i zapewne pisane są łącznie. To jednak nie zmienia faktu, że na pewno od tych wyrazów odstaje i należy je zapisywać osobno (w przeciwieństwie do wyrazu naprawdę).