wtorek, 12 sierpnia 2014

Dlatego że, a nie dlatego bo

W języku polskim mamy tzw. spójniki podwojone, których nie wolno w żaden sposób rozdzielać, a mimo to często słyszy się, że tak się niestety dzieje. Jako przykład niech posłuży konstrukcja dlatego że oraz dlatego iż, która często bywa zastępowana formą dlatego bo, np. Nie idę, dlatego bo mi się nie chce (zam. Nie idę, dlatego że mi się nie chce). Trzeba zapamiętać, że tylko konstrukcja dlatego że jest konstrukcją poprawną. Wszelka jej zmiana jest błędem językowym.

Na koniec kilka uwag o przecinku w tego typu zwrotach. Należy wiedzieć, że przecinek stawia się przed całym zwrotem, a nie pomiędzy dlatego i że, np. Pójdę, dlatego że go lubię. Jeżeli wyrażenie, o którym mowa, występuje na początku zdania, przecinek stawiamy po całym zdaniu składowym, np. Dlatego że źle się czuł, nie poszedł na zabawę.