sobota, 17 maja 2014

Około jako przyimek

W kolejnym moim rozważaniu skupiam uwagę czytelników na przyimek około. Zastanowimy się dziś bowiem, z którym przypadkiem łączy nam się ów przyimek w zdaniu. Bo czy można powiedzieć: Było około sto studentów (mianownik) czy Było około stu studentów (dopełniacz)?

Słowniki poprawnościowe są jednoznaczne i mówią wprost, iż przyimek około łączy się z dopełniaczem, dlatego za poprawną formę uznać możemy jedynie zdanie: Było około stu studentów