poniedziałek, 12 maja 2014

Wicedyrektor czy vicedyrektor?

Która pisownia na określenie zastępcy dyrektora (ale nie tylko) jest poprawna? Wicedyrektor czy vicedyrektor, bo i z taką pisownią można się również spotkać niestety?

Niestety, dlatego że tylko pierwsza forma jest poprawna, czyli wicedyrektor, wiceprezes, wicemistrz itd. Nierzadko zdarza się, że ktoś zastosuje pisownię skróconą, często tworząc przy tym niezidentyfikowane twory językowe, jak na przykład v-dyr. Trudno przejść obojętnie nad czymś takim. Jeżeli już skracamy tego rodzaju wyraz, należy wiedzieć, że skrótowi podlega druga część wyrazu, a nie człon wice, stąd poprawnie zapisana wersja skrócona powinna przybierać następującą formę: wicedyr., wiceprez. itd.