środa, 7 czerwca 2017

Czy jedna osoba to już rodzina?

Niebanalne pytanie zadała mi ostatnio pani Sylwia, pytając, czy jedną osobę możemy określić mianem rodziny. Moje stanowisko na ten temat przedstawiam w niniejszych rozważaniach.

W słowniku czytamy, że rodzina to małżonkowie i ich dzieci, ale również ci wszyscy, którzy są związani z pokrewieństwem lub powinowactwem. Druga część definicji wskazuje więc na to, że jeśli osoba X ma tylko jedną osobę krewną, to stanowią oni razem rodzinę. Wyraz rodzina nierzadko bywa również stosowany w odniesieniu do męża i żony. Jeśli małżeństwo jest bezdzietne, to przecież i tak może stanowić rodzinę. Mnie w każdym razie to nie razi.