niedziela, 4 czerwca 2017

Cena za coś czy cena czegoś?

Pani Sylwia za pośrednictwem Facebooka zapytała o poprawność dwu sformułowań: cena za coś oraz cena czegoś. Cena za coś budzi w oczach pani Sylwii zdziwienie.

Słownik poprawnej polszczyzny akceptuje obie te formy. Można więc mówić o cenie czegoś (por. cena pomidorów, cena mieszkania itp.) oraz o cenie za coś, aczkolwiek to ostatnie z pewnym zastrzeżeniem (z tego powodu być może zdziwienie pani Sylwii jest uzasadnione). Oto bowiem to sformułowanie odnosi się zwykle, kiedy się wymienia jednostki i wagi, np. cena za kilogram, cena za metr itd. Zdarza się jednak, że to wyrażenie stosujemy również w innych sytuacjach (np. cena za wodę, cena za chleb itp.).