sobota, 27 grudnia 2014

Uwaga na temat pisowni wyrazów z przedrostkiem „pseudo-”

Jak wiadomo, rzeczowniki z przedrostkami na ogół zapisujemy łącznie (przypomnij sobie artykuł im poświęcony z maja 2014 r.). Przedrostek pseudo- nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, stąd poprawny zapis wyrazów z tym prefiksem mamy tylko wówczas, gdy przybierze on następujące formy: pseudokibic, pseudonauczyciel (nie: pseudo kibic albo pseudo-nauczyciel).

Jeżeli rzeczownik nie jest nazwą pospolitą, lecz własną, należy przedrostek (nie tylko pseudo-) oddzielić od wyrazu za pomocą dywizu. Wynika to z faktu, że nazwy własne zapisujemy zawsze wielką literą i do tej zasady należy się stosować przez cały czas, więc aby nie napisać np. pseudopolak, piszmy: pseudo-Polak.